250.000 mặt nạ N95 sẽ được phân phối cho các bệnh viện quận L.A, số lượng tiếp theo nữa sẽ được gửi cho cảnh sát và nhân viên ứng phó khẩn cấp

0
15

Các bệnh viện trên khắp quận Los Angeles có thể sớm nhận được khoảng 250 ngàn mặt nạ N95 khi Sở Cảnh sát  làm việc trong việc chuyển một lô hàng đến một trung tâm y tế ở Long Beach hôm thứ Hai, Cảnh sát trưởng Alex Villanueva nói.Từ đó, mặt nạ sẽ được phân phối cho các trung tâm y tế, cảnh sát trưởng cho biết thêm. Ngoài ra, khoảng 125.000 mặt nạ tiếp theo sẽ  được chuyển đến Sở Cảnh sát Los Angeles, và một lô hàng nữa đang được chuyển đến các sở cảnh sát địa phương khác và những nhân viên ứng phó khẩn cấp, theo cảnh sát trưởng. cảnh sát trưởng Villanueva chia sẻ tin tức về lô hàng khi nhu cầu cung ứng y tế đang tăng lên với số lượng ca bệnh COVID-19 được báo cáo ngày càng tăng ở Nam California.

Đầu tháng 3, Thống đốc Gavin Newsom đã công bố phê duyệt của liên bang về yêu cầu cung ứng mặt nạ N95 từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh và y tế dự phòng vốn đang dự trữ 21 triệu khẩu trang cho trường hợp khẩn cấp.