41.2 F
Westminster
Thứ Hai, 5 Tháng Mười Hai, 2022

Tường trình Tiệc chay gây quỹ Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt Thứ 7,...

0
Với hạnh nguyện "Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật" và trên căn bản của đại bi tâm, Hội Từ thiện Hoa...

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TU HỌC MÙA THU 2022 – PHÁP HỘI QUÁN...

0
Nương theo Hạnh Nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, vung cao gươm TUỆ đoạn trừ phiền não, lan toả HƯƠNG TỪ để...

TĂNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN Phật lịch 2566 – DL 2022

0
TĂNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN Phật lịch 2566 – DL 2022 Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Kính thưa toàn...

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2566 – DL 2022-HT Thích Viên Lý

0
THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2566 – DL 2022 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng...

THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2566 – TĂNG ĐOÀN GHPGVN THỐNG...

0
THÔNG BẠCH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2566 – TĂNG ĐOÀN GHPGVN THỐNG NHẤT – HT THÍCH VIÊN ĐỊNH Kỷ niệm ngày Phật Đản,...

LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ – MÙA PHẬT ĐẢN PL 2566 ~ DL 2022 –...

0
LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ – MÙA PHẬT ĐẢN PL 2566 ~ DL 2022 – HT THÍCH VIÊN LÝ Mặc dù Đạo Phật là Đạo xuất...

𝐏𝐇𝐀̂𝐍 𝐔̛𝐔 Cố trưởng lão Hoà Thượng Tịnh Đức (Bhikkhu Visudhiguna)

0
𝐓𝐀̆𝐍𝐆 Đ𝐎𝐀̀𝐍 𝐆𝐈𝐀́𝐎 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐏𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐆𝐈𝐀́𝐎 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 𝐓𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐇𝐀̉𝐈 𝐍𝐆𝐎𝐀̣𝐈 𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐕𝐄𝐑𝐒𝐄𝐀𝐒 𝐕𝐈𝐄𝐓𝐍𝐀𝐌𝐄𝐒𝐄 𝐔𝐍𝐈𝐅𝐈𝐄𝐃 𝐁𝐔𝐃𝐃𝐇𝐈𝐒𝐓 𝐒𝐀𝐍𝐆𝐇𝐀 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626)...

THÔNG BẠCH TẾT NHÂM DẦN TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG...

0
TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626)...

HT Thích Viên Lý cùng chư tôn đức chùa Điều Ngự tham dự Lễ...

0
Trước các cuộc tấn công kì thị chống người gốc châu Á, các nhà lãnh đạo tinh thần tại Hoa Kỳ tổ chức vuổi...

TÒA BẠCH ỐC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2565 vào ngày 26...

0
Lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, lễ kỷ niệm (Vesak), đã được tổ chức trọng thể tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm...
1
Hỗ Trợ Chat Facebook?