67.2 F
Westminster
Friday, 19 July, 2024

HT Thích Viên Lý,HT Thích Viên Huy và Chư tôn đức Tăng Ni Tăng...

0
Chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni Tăng Đoàn Giáo hội phật giáo VN Thống nhất hải ngoại tổ chức lễ cầu siêu cho...

THÔNG BẠCH XUÂN QUÝ MÃO – 2023 – HT Thích Viên Lý

0
THÔNG BẠCH XUÂN QUÝ MÃO – 2023  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni Kính thưa...

TĂNG ĐIỆP XUÂN QUÝ MÃO của Đại Lão HT Thích Chánh Lạc

0
TĂNG ĐIỆP XUÂN QUÝ MÃO  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni Kính thưa quý Thiện...

TƯỜNG TRÌNH LỄ TẤT NIÊN CHÙA DIỆU PHÁP

0
Với tinh thần XÂY DỰNG PHÁP TRÀNG – HOẰNG DƯƠNG PHẬT PHÁP, Từ 12:00PM đến 3:00PM ngày 15 tháng 01 năm 2023, Chùa Diệu...

KHOÁ TU HỌC MÙA ĐÔNG 2022 do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại...

0
KHOÁ TU HỌC MÙA ĐÔNG 2022 do Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức tại chùa Điều Ngự Theo thông lệ hằng năm Chùa Diệu Pháp...

Khai Mạc ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT MIỀN QUẢNG ĐỨC lần thứ 13 tại...

0
Khai Mạc ĐẠI HỘI HUYNH TRƯỞNG GĐPT MIỀN QUẢNG ĐỨC lần thứ 13 11 giờ sáng thứ 7, ngày 19 tháng 11, 2022 diễn ra...

Tường trình Tiệc chay gây quỹ Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt Thứ 7,...

0
Với hạnh nguyện "Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật" và trên căn bản của đại bi tâm, Hội Từ thiện Hoa...

THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TU HỌC MÙA THU 2022 – PHÁP HỘI QUÁN...

0
Nương theo Hạnh Nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, vung cao gươm TUỆ đoạn trừ phiền não, lan toả HƯƠNG TỪ để...

TĂNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN Phật lịch 2566 – DL 2022

0
TĂNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN Phật lịch 2566 – DL 2022Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Kính thưa toàn...

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2566 – DL 2022-HT Thích Viên Lý

0
THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2566 – DL 2022Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng...