Thư mời tham dự Khoá tu Xuất gia Gieo duyên 18-19 tháng 11 năm 2023

0
24
Để vun bồi năng lượng thanh tịnh, thắp sáng bản thể trí giác nhằm lấy lại sự thăng bằng cho cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình, góp phần ổn định xã hội và xây dựng một thế giới hoà bình an lạc
Kính mời chu liệt vị tham dự Khoá tu Xuất gia Gieo duyên được tổ chức từ 8:30 sáng Thứ Bảy ngày 18 đến 6:30 tối Chủ Nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023 tại chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel miền nam California
Tham dự Khoá tu Xuất gia Gieo duyên, chư liệt vị sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa hơn, căn lành tăng trưởng , trí huệ phát sinh, phiền não diệt trừ, tinh tấn hơn trên con đường tu tập
Mọi chi tiết về khoá tu Xuất gia Gieo duyên, kính mời quý vị hoan hỷ liên lạc về chùa Diệu Pháp 311 E Mission RdSan Gabriel, CA 91776.
Điện thoại (626) 614-0566