Thông báo Tiệc chay gây quỹ cho GĐPT Miền Quảng Đức ngày 4 tháng 11 năm 2023

0
11

Tiệc chay gây quỹ cho GĐPT Miền Quảng Đức sẽ được tổ chức lúc 5:00 PM thứ 7 ngày 4 tháng 11 năm 2023 tại chùa Điều Ngự với giá vé $25

Mọi chi Tiết xin liên lạc IBC TV 714-892-5400 hay trực tiếp tại các GĐPT trong Miền Quảng Đức