Thông báo Cộng đồng: Hội Chợ Thông Tin dành cho Người Cao Niên

0
24

Văn phòng Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel rất hân hoan đón mời quí đồng hương đến tham dự Hội Chợ Thông Tin cho Người Cao Niên.

Thời gian: 11:30 giờ sáng tới 1:30 giờ chiều

Thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2023

Địa Điểm: 14472 Chestnut st., Westminster, CA 92683.

Kính mời quí vị vui lòng tham dự để tiếp cận với nhiều dịch vụ cộng đồng dành cho người cao niên.Với các đại diện của văn phòng Dân Biểu Trí Tạ Địa Hạt 70, Sở Thuế Vụ, AARP, Văn Phòng Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyen, CalOptima Health,  Advance OC, Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương về Người Cao Niên(NAPCA), Tổ Chức Cứu Người Vượt Biển (BPSOS), và cùng nhiều hội sẽ tham dự để trả lời tất cả câu hỏi của quí vị.