30 chủ nhà ở Newport Beach bị phạt 1.7 triệu Mỹ kim vì lấn chiếm bãi biển bất hợp pháp

0
54

Gần 30 chủ nhà ở Newport Beach đã xây dựng sân vườn bằng cách lấn chiếm bất hợp pháp bãi biển công cộng đã đồng ý nộp phạt 1,7 triệu Mỹ Kim và cam kết sẽ cùng thành phố khôi phục lại vùng đất thiên nhiên.

The California Coastal Commission staff has reached an agreement to remove illegal yards homeowners have constructed on the beach on Balboa Peninsula and to have 31 homeowners pay $1.6 million in fines. The commission will consider approving the agreement on June 11. (File photo by Paul Bersebach, Orange County Register/SCNG)

Source ocregister.com

Các nhân viên của Ủy ban duyên hải thoả thuận cùng hội đồng thành phố thông qua nội dung thoả thuận tại cuộc họp ngày 11 tháng 6 giải quyết vụ các chủ nhà lấn chiếm bất hợp pháp vùng bãi biển Peninsula Point ở Balboa Peninsula hàng thập niên qua. Khu vực lấn chiếm bất hợp pháp kéo dài tới 80 feet bãi biển và bao gồm bãi cỏ, hàng rào, cây cối, hệ thống thủy lợi, lối đi. Trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới, các thành viên hội đồng thành phố nhấn mạnh rằng các chủ nhà tìm cách hợp pháp hóa vùng đất lấn chiếm và tin rằng việc lấn chiếm là hợp lệ trong nhiều năm qua. Chi phí phục hồi và giám sát khu cát bị lấn chiếm ở bãi biển ước tính 545,000 Mỹ Kim.