4,500 Binh Sĩ Thuỷ Quân Lục Chiến, Thuỷ Thủ Về Thăm Nhà Nhân Ngày Lễ Tạ Ơn

0
96

Hàng ngàn binh sĩ Thuỷ quân lục chiến và thủy thủ đang làm phận sự tại Trung Đông và Ấn Độ-Thái Bình Dương bảy tháng trước, đã được đưa trở lại ba căn cứ của Thủy quân lục chiến của California đúng vào dịp Lễ Tạ ơn. Họ được đưa đến trại Camp Pendleton hôm thứ ba 26 tháng 11.

Một nhóm thủy quân lục chiến và thủy thủ khác trở lại bằng phi cơ hôm thứ Ba, đến Trạm không quân thủy quân lục chiến Miramar và Trạm không quân thủy quân lục chiến Yuma ở Arizona. Họ đã được các thành viên của đơn vị và thân nhân, bạn bè chào đón trong dịp về thăm lần này. Lực lượng Thuỷ quân lục chiến và thuỷ thủ của binh chủng Hải quân đang phục vụ tại Hạm đội 7 Hoa Kỳ và Hạm đội 5 của Hoa Kỳ, huấn luyện tại Kuwait, Jordan, Djibouti, Brunei, Philippines và Malaysia.