Anh rời khỏi Liên Âu là dấu mốc buồn của liên minh lớn

0
12

Nghị viện châu Âu đã hoàn tất thủ tục pháp lý cuối cùng để Anh ra khỏi Liên Âu kể từ ngày 31.1. Dù cả hai phía đều có chút nhẹ nhõm khi vụ này đi tới hồi kết sau mấy năm ròng bất định, thì Brexit vẫn là dấu mốc buồn đối với Liên Âu. Bởi Liên Âu đâu muốn nước Anh ra khỏi khối, còn London thì đã “đâm lao nên phải theo lao”.Trên danh nghĩa, Brexit kết thúc đối với Liên Âu và Anh. Nhưng trên thực tế, những tháng ngày tới là thời kỳ quá độ chuyển giai đoạn cho mối quan hệ giữa Liên Âu và Anh, mà cả hai bên đều không dám chắc là mối quan hệ tương lai sẽ như thế nào.

Cả hai bên không những phải định hình lại chính sách đối với nhau, mà còn phải xử lý những tác động, hậu quả và hệ lụy đầy tiêu cực. Ra khỏi Liên Âu, nước Anh giờ phải tự định vị lại ở châu Âu. Thêm vào đó, Anh phải coi trọng thế giới bên ngoài châu Âu hơn trước rất nhiều. Không còn Anh trong liên minh, Liên Âu sẽ phải thay đổi không ít về tổ chức, thể chế và luật pháp. Nhưng điều đáng kể hơn cả sẽ là sự thay đổi tương quan và quyền lực trong nội bộ Liên Âu. Điều này sẽ làm Liên Âu khác nhiều nhất so với ở thời trước Brexit, mà dự liệu ở thời điểm hiện tại báo hiệu bất lành nhiều hơn tốt lành đối với tương lai của Liên Âu.