BẾ MẠC HỘI NGHỊ AN NINH MUNICH KHÔNG CÔNG BỐ THOẢ THUẬN CHUNG

0
11

Hội nghị An ninh Munich lần thứ 56 đã kết thúc hôm Chủ nhật mà không đạt được thoả thuận chung. Đại diện các quốc gia tham dự hội nghị an ninh tổ chức năm nay đã thảo luận chủ đề kêu gọi ngăn chặn nguy cơ đánh mất lập trường chung của khối Liên Âu và đồng minh.

PHOTO CREDIT Ảnh: AFP

Tuyên bố kết thúc phiên họp, chủ tịch Hội nghị An ninh Munich Wolfgang Ischinger nói rằng vẫn nhiều sự dị biệt giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và đồng minh Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng nguy cơ không rút ngắn khoảng cách của sự bất đồng tức là không lắng nghe nhau thì chắc chắn khối Liên Âu và Hoa Kỳ tiếp tục rơi vào tình huống khó khăn và chia rẽ. Hội nghị An ninh Munich được tổ chức lần đầu tiên năm 1963 với mục đích ban đầu nhằm củng cố sự cam kết và điều phối các chính sách quốc phòng của Tây phương. Kể từ đó, hội nghị trở thành dịp để các quốc gia trên thế giới tranh luận về các vấn đề an ninh toàn cầu.