CHÍNH PHỦ TRUMP ĐIỀU ĐỘNG LỰC LƯỢNG TUẦN TIỄU BIÊN GIỚI ĐẾN CÁC THÀNH PHỐ ĐÔNG DI DÂN CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP

0
14

một viên chức kỳ cựu của Bộ Nội An Hoa Kỳ cho biết chính phủ Donald Trump sẽ điều động 100 nhân viên của lực lượng tuần tiễu biên giới phối hợp với Lực lượng Quan thuế và Thực thi Pháp luật Hoa Kỳ viết tắt là ICE để siết chặt việc kiểm soát tình trạng di trú của di dân đang trú ẩn tại 10 thành phố trên toàn quốc. Họ sẽ làm việc chung với ICE tại 10 thành phố trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 để thắt chặt việc kiểm soát chính sách di trú, bảo vệ sự an toàn công cộng và củng cố an ninh quốc gia. Lực lượng Thuế Quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ được phép bắt người nhập cư bất hợp pháp dọc biên giới, các phi trường, hải cảng và có thẩm quyền rộng hơn khi được phép hoạt động trong phạm vi 100 dặm tính từ biên giới Hoa Kỳ và Mexico trong khi ICE chỉ được phép bắt di dân bất hợp pháp tại các vùng còn lại của đất nước.

Các thành phố được cho là vùng trú ẩn kín đáo của di dân không có giấy tờ tuỳ thân hợp lệ mà chính phủ Trump nhắm đến là thành phố New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Atlanta, Houston, Boston, New Orleans, Detroit và Newark, tiểu bang New Jersey.  Đầu tuần này, chính phủ Trump đã kiện tiểu bang New Jersey và một quận của tiểu bang Washington bao quanh thành phố Seattle bị cho là vi phạm luật di trú của liên bang. Đây là trường hợp đầu tiên cho thấy chính phủ liên bang kiện một tiểu bang đã hạn chế sự trợ giúp lực lượng di trú. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đang tìm cách hạn chế chính quyền quận King, địa phương đông dân nhất của tiểu bang Washington thực hiện chính sách ngăn chặn Lực lượng Quan thuế và Thực thi pháp luật Hoa Kỳ sử dụng phi trường của quận để trục xuất di dân bất hợp pháp.