Đại Sư Tinh Vân viên tịch vào ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão

0
109

Đại Sư Tinh Vân, người sáng lập Hiệp hội Phật Quang Quốc tế vừa viên tịch vào chiều ngày 5-2-2023 (rằm tháng Giêng-Quý Mão), trụ thế 97 năm.

Đại Sư Hsing Yun (Tinh Vân)

Đại Sư Hsing Yun (Tinh Vân) vị tổ sáng lập Phật Quang Sơn và Hiệp hội Phật Quang Quốc tế, một bậc Cao tăng Thạc đức đương đại có công đức rất lớn đối với sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh đặc biệt chủ trương Phật đưa Phật pháp vào nhân gian bằng nhiều phương tiện thù thắng trong đó có lý tưởng giáo dục … Ngài đã an nhiên thâu thần thị tịch vào ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão (5/2/2023) Thế thọ 97 tuổi.