ĐỀ CỬ NGÔI NHÀ QUA CHƯƠNG TRÌNH ‘GARDEN GROVE GEMS’ CỦA THÀNH PHỐ GARDEN GROVE VÀ CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC ‘GIFT CARD’ TỪ HOME DEPOT

0
42

ĐỀ CỬ NGÔI NHÀ QUA CHƯƠNG TRÌNH ‘GARDEN GROVE GEMS’ CỦA THÀNH PHỐ GARDEN GROVE VÀ CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC ‘GIFT CARD’ TỪ HOME DEPOT

Chương trình ‘Garden Grove Gems’ nhằm chọn ra những căn nhà đẹp trong Thành phố năm nay sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 10 tháng Tư, 2023, và kéo dài đến Thứ Sáu, ngày 28 tháng Tư, 2023. Và khi tất cả các đề cử nhận được, bốn người sẽ được chọn ngẫu nhiên để nhận thẻ quà tặng (gift card) trị giá $100 từ Home Depot.

Những người thắng được thẻ quà tặng sẽ được công bố qua trang web của Thành phố và các mạng truyền thông xã hội.

Từ Thứ Hai, ngày 8 tháng Năm đến Chủ Nhật, ngày 21 tháng Năm, công chúng có thể bỏ phiếu trực tuyến cho ngôi nhà yêu thích của họ ở mỗi địa hạt, trong sáu địa hạt của Thành phố.  Việc bình chọn ra ngôi nhà đẹp được tổ chức qua trang web ‘Garden Grove Gems’ của Thành phố tại ggcity.org/gems.

Ngôi nhà có số phiếu bầu cao nhất, cùng với ngôi nhà đứng hạng thứ nhì sẽ được bình chọn cho mỗi địa hạt.  Tất cả những người chiến thắng sẽ được công bố trong tuần của ngày 29 Tháng Năm, 2023 thông qua trang web của Thành phố, mạng truyền thông xã hội và truyền thông địa phương.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, xin xem tại ggcity.org/gems hoặc gọi số (714) 741- 5200.   

Liên lạc: Dana Saucedo – Community Services Department (714) 741-5242           danam@ggcity.org