GARDEN GROVE GIA HẠN THỜI GIAN TUYỂN ỦY VIÊN CÁC ỦY BAN THÀNH PHỐ,NHẬN ĐƠN ĐẾN NGÀY 27 THÁNG HAI

0
35

Thành Phố Garden Grove gia hạn thời gian nhận đơn tuyển ủy viên các ủy ban thành phố (non-compensated commissioners.) Các ủy viên đóng vai trò cố vấn và đưa ra các khuyến nghị cho Hội đồng Thànhphố Garden Grove. Đây là công việc thiện nguyện, những ứng cử viên phải là cư dân sống trong GardenGrove và có đăng ký đi bầu. Người ủy viên sẽ phục vụ nhiệm kì trong hai năm, thường xuyên tham dự cáccuộc họp theo lịch trình. Hạn chót nộp đơn được gia hạn đến Thứ Hai, ngày 27 tháng Hai, 2023.Mẫu đơn có sẵn trên trang mạng online của Thành phố tại ggcity.org/commissions /applications.

Credit: ggcity.org

Hoặccác ứng cử viên cũng có thể tới lấy đơn tại văn phòng Thư ký Thành phố, lầu 2, trong City Hall, địa chỉ 11222Acacia Parkway, hoặc gọi về số (714) 741-5040. Thời hạn nhận đơn bắt đầu từ bây giờ đến 5:30 chiều ngàyThứ Hai, 27 tháng Hai, 2023.

Sau đây là những chức vụ ủy viên mà Thành phố đang cần:

 Hội đồng cứu xét khiếu nại (Administrative Board of Appeals – 5 thành viên)

 Ủy ban phát triển và duy trì khu phố (Neighborhood Improvement and Conservation – 7 thành viên)

 Ủy ban đặc trách khu trung tâm downtown (Downtown Commission – 7 thành viên)

 Ủy ban quy hoạch (Planning Commission – 7 thành viên)

 Ủy ban về giao thông (Traffic Commission – 7 thành viên)

 Ủy ban Dự luật O (Measure O Commission – 7 thành viên)

Để biết thêm thông tin, liên lạc Thư Ký Thành phố (City Clerk’s office) tại (714) 741-5040.