HẠ VIỆN IOWA THÔNG QUA 5 ĐẠO LUẬT TRỢ CẤP TRẺ EM

0
54

Hạ viện Iowa hôm thứ Hai đã thông qua một loạt 5 dự luật tăng cường việc trợ cấp tài chính cho các đơn vị chăm sóc sức khoẻ trẻ em. Theo giới lập pháp Iowa, từ lâu tiểu bang này đã rơi vào cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ của trẻ em. Một số tài liệu nghiên cứu nói rằng 75% trẻ em Iowa dưới 6 tuổi thiếu người săn sóc vì cha mẹ làm việc mỗi ngày, và tiểu bang thiếu đến 361.000 người làm nhiệm vụ chăm sóc trẻ em cũng như 42% các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em ngừng hoạt động trong 5 năm qua.

Năm dự luật đã được thông qua với đa số tuyệt đối do dân biểu Lindsey James của đảng Dân Chủ tại Dubuque đệ trình, cho phép thực hiện hàng loạt biện pháp tăng khả năng chăm sóc trẻ em và phục hồi hoạt động các cơ sở nhỏ săn sóc trẻ em. Các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ cho rằng người Cộng Hoà có thể cũng nhận ra nhu cầu của việc tăng cường kế hoạch cải thiện sức khoẻ của trẻ em nhưng đề nghị của họ thường không đủ để giải quyết vấn đề. Tài liệu của dân biểu Lindsey James cho thấy khoảng 23% người Iowa sinh sống tại các khu vực thiếu vắng cơ sở chăm sóc trẻ em, bao gồm 5% ở nông thôn. Chi phí chăm sóc trẻ em trung bình ở một gia đình có hai con nhỏ chỉ từ 850 đến 1,315 Mỹ kim mỗi tháng.