HỘI CHỢ Y TẾ CỘNG ĐỒNG MIỄN PHÍ TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ

0
38

HỘI CHỢ Y TẾ CỘNG ĐỒNG MIỄN PHÍ TẠI CHÙA ĐIỀU NGỰ

Kính mời quý vị tham dự vào thứ 7 ngày 26 tháng 8 năm 2023 từ 9:30 AM – 1:00PM tại chùa Điều Ngự