Hội Chợ Y Tế và Phổ Biến Quyền Lợi Cộng Đồng do văn phòng Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel tổ chức (ngày 23 tháng 3, 2024)

0
17

Hội Chợ Y Tế và Phổ Biến Quyền Lợi Cộng Đồng do văn phòng Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel tổ chức (ngày 23 tháng 3, 2024) tại chùa Điều Ngự 

Nội dung phần chia sẻ của bà Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel về hội chợ Y Tế và Phổ Biến Cộng Đồng vào ngày 23 tháng 3, năm 2024:

“Xin chào, tôi là Dân biểu Liên Bang Michelle Steel.Văn phòng của tôi đã tổ chức một Hội chợ Y Tế và Phổ Biến Quyền Lợi Cộng đồng rất thành công ở thành phố Westminster.Chúng tôi tổ chức Hội chợ này để kết nối người dân Nam California với các cơ quan và tổ chức Liên bang, Tiểu bang và Địa phương, những tổ chức  sẽ mang tới thông tin Quyền lợi cộng đồng quan trọng mà các cử tri có thể cần.Chẳng hạn, các cử tri đã có cơ hội kết nối với đại diện từ các sở Thuế IRS, các đại diện này sẽ cung cấp cho quí vị chi tiết về các quy định mới quan trọng đối với việc chuẩn bị khai thuế của mình trong năm nay.Các cơ quan liên bang khác như Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ và cũng có mặt để giúp trả lời các câu hỏi.Văn phòng của tôi luôn làm việc để hỗ trợ các cử tri gặp khó khăn hoặc cần gửi yêu cầu cần thiết liên quan đến các cơ quan Liên bang.Hội chợ này là một phần mở rộng trong công việc của chúng tôi để kết nối các cử tri với việc tiếp cận và nhận thêm nguồn thông tin mà quí vị có thể cần, và giúp chính phủ phục vụ tốt hơn cho quí vị.Tôi rất biết ơn tất cả các cơ quan chính phủ và tổ chức đã tham gia, và tất cả các cử tri đã tham dự.Tôi khuyến khích bất cứ quí vị nào cần sự hỗ trợ từ các cơ quan liên bang, vui lòng liên lạc với văn phòng của tôi bất cứ lúc nào bằng cách gọi vào số phone: (714) 960-6483.Đó là một vinh dự và đặc ân để phục vụ người dân Nam California trong Quốc hội.”

Tham gia hội chợ có sự tham dự của các đại diện từ Liên Bang, Tiểu Bang, hội đoàn trong cộng đồng như sau:

 1. Văn phòng Dân Biểu Liên Bang Michelle Steel, Địa hạt 45
 2. Văn phòng Dân Biểu Trí Tạ Địa Hạt 70
 3. Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS):
 4. Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế (Taxpayer Advocate Service, hay TAS)
 5. Sở Thuế, các Đối Tác Liên Quan, Giáo dục & Giao Tế (Internal Revenue Service, Stakeholder Partnerships, Education & Communication (SPEC)
 6. Tư Vấn Thuế bởi đại diện của Chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập (VITA)
 7. Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Công Bằng Hoa Kỳ (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC (1 table and 1 chair)-Media excluded
 8. Hội nhân đạo bất vụ lợi Medical, Educational Missions and Outreach (M.E.M.O.)
 9. Trung Tâm Y Tế Southland Integrated Services, Inc.
 10. Trung Tâm Quốc Gia Châu Á Thái Bình Dương về Người Cao Niên – National Asian Pacific Center On Aging ( NAPCA
 11. Hiệp hội Hưu trí Người Mỹ -American Association of Retired Persons (AARP)
 12. Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS)
 13. Hội Cao Niên Á Mỹ
 14. CalOptima PACE
 15. Nha sĩ Loan Anh và bàc sĩ Hùng Ong
 16. Orange County IHSS Public Authority