HT Thích Viên Lý Chúc Tết Tân Sửu

0
129

Chúc Tết Tân Sửu

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng ni,

Kính thưa chư liệt vị,

Trong suốt năm Canh tý vừa qua, cả thế giới nhân loại đã phải đối diện với một cơn đại khủng hoảng bởi đại dịch Covid 19, dù vậy, trên nền tảng căn bản của đại bi tâm, chúng ta vẫn không ngừng tinh tấn tu học và tích cực dấn thân phục vụ cho phúc lợi lâu dài của tha nhân, thực tế đó đã không chỉ thể hiện lý tưởng cao đẹp của Bồ tát đạo mà còn là nhân tố quan yếu  giúp chúng ta không ngừng thăng tiến đời sống tâm linh vốn vô cùng quan thiết giữa một bối cảnh xã hội đang có nhiều bất an và biến dịch.

Năm mới xin chúng ta hãy tiếp tục phát huy dụng lực Bồ đề tâm nhằm hoàn thành viên mãn lý tưởng cao đẹp của Bồ tát đạo.

Trước thềm năm mới Tân Sửu, Thay mặt Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, chúng tôi xin chân thành tri ân đạo tâm vô cùng cao quý của tất cả quý liệt vị, đồng thời nhất tâm cầu nguyện đức Phật từ bi gia hộ chư liệt vị một năm mới vô lượng an lạc và thành tựu viên mãn mọi ước vọng tốt đẹp của mình. Xin  chúc nguyện Phật pháp trường tồn, đất nước thái bình, dân tộc tự do, muôn sanh an lạc.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

TK Thích Viên Lý