Kết quả xổ số Hoa Sen Việt 28 tháng 11,2021

0
15
Kết quả xổ số Hoa Sen Việt
Chủ Nhật 28 tháng 11,2021
Giải nhất $500 : 69096 (ĐH Diệu Ảnh)
Giải nhì $300: 69505 (ĐH Nhật Hội)
Giải ba $200: 69346 (ĐH Tâm Tịnh)
Giải an ủi $50: 70304 (ĐH Bảo Khanh)
Giải an ủi $50: 69134 (ĐH Huỳnh Ngân San Jose)
Xin chúc mừng quý đạo hữu và xin quý vị hoan hỷ liên lạc về Hoa Sen Việt để nhận giải thưởng
714-892-5400
Các giải sẽ giữ trong vòng 1 tháng từ ngày xổ số – sau 31 tháng 12, 2021 nếu không ai liên lạc để nhận thì giải sẽ được gửi vào hội từ thiện Hoa Sen Việt
Xin quý vị hoan hỷ