LUẬN ÁN TIẾN SĨ của HT Thích Viên Lý tại Trường University Of The West – Hoa Kỳ.

0
128

PHÁP ÂM xin trân trọng giới thiệu đến quý Độc Giả một tác phẩm lần đầu tiên được xuất bản vô cùng giá trị và đây cũng là LUẬN ÁN TIẾN SĨ của HT Thích Viên Lý tại Trường University Of The West – Hoa Kỳ.

💥💥💥 Quyển sách đặc biệt có lời giới thiệu vô cùng cao quý của ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA 14.

BEGINNING AND DEVELOPMENT OF BUDDHIST EDUCATION IN VIETNAM
🌸Thich Vien Ly PhD.🌸

Xin trân trọng giới thiệu.
#Phapam
#ibctv