MỞ CỬA LẠI NGÀNH NAIL Ở CALIFORNIA

0
327

THƯỢNG NGHỊ SĨ TOM UMBERG VÀ DÂN BIỂU TYLER DIỆP DẪN ĐẦU LIÊN MINH  8 NHÀ LẬP PHÁP VẬN ĐỘNG CHO VIỆC MỞ CỬA LẠI NGÀNH NAIL Ở CALIFORNIA

Sacramento – Hôm nay, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg và Dân Biểu Tyler Diệp đã đưa ra lời tuyên bố sau đây liên quan đến việc mở cửa lại các tiệm Nail ở California.

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg và Dân Biểu Tyler Diệp đã cùng một liên minh lưỡng đảng bao gồm 8 nhà lập pháp đại diện các cư dân Orange County tham gia thảo luận với văn phòng Thống Đốc Gavin Newsom nhằm kêu gọi cho phép mở cửa lại các tiệm Nail tại Californai. Quý vị dân cử này đã nêu yêu cầu chính thức của họ trong một bức thư gửi cho Thống Đốc Newsom vào đầu tuần nay. Và hôm nay, một tin vui đến với chúng ta – Thống đốc Newsom đã công bố mở cửa lại các tiệm Nail sẽ bắt đầu hiệu lực từ ngày 19 tháng Sáu.

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg phát biểu:”Các tiệm Nail và ngành thẩm mỹ nói chung là những doanh nghiệp thiết yếu giúp cộng đồng Quận Cam đứng vững. Sự làm việc, trao đổi thành công mà chúng tôi đã đạt được với văn phòng Thống Đốc đã minh họa cho những nỗ lực phối hợp cần thiết để mở lại các hoạt động kinh tế của tiểu bang một cách an toàn trong bối cảnh khủng hoảng mà chúng ta đang đối phó.

“Người dân của Quận Cam đã yêu cầu được lắng nghe tiếng nói của họ, và sự hồi đáp lại là điều đáng được hoan nghênh nhất. Việc mở cửa lại ngành Nail sẽ góp phần đưa cộng đồng California trở lại làm việc.”

Dân Biểu Tyler Diệp nói:”Tôi muốn ngỏ lời cảm ơn đến Thống Đốc Newsom và văn phòng của ông đã làm việc trực tiếp với tôi và các đại diện ngành Nail cũng như vừa ban hành những hướng dẫn mà chúng tôi chờ đợi đã lâu.Tôi đánh giá cao đã trả lời cộng đồng chúng tôi và tôi mong rằng các tiệm Nail sẽ được mở cửa lại từ ngày thứ Sáu tuần tới.”

Đính kèm với bản thông cáo báo chí này là toàn bộ hướng dẫn mới cập nhật từ Bộ Y Tế Công Cộng California cho việc mở cửa lại các ngành doanh nghiệp trong tiểu bang và bức thư của các nhà lập pháp gửi đến Thống Đốc Newsom vào đầu tuần nay.