Orange County Tổ Chức Cuộc Tuyển Dụng Nhân Viên Kiểm Tra Dân Số 2020

0
82

Là một phần của việc khởi động chiến dịch tuyển dụng Nhân Viên Kiểm Tra Dân Số năm 2020, Văn phòng Kiểm tra vùng Los Angeles đang tổ chức các buổi thu nhận ứng viên cho công việc kiểm tra dân số năm 2020 trên toàn Orange County với mục tiêu tuyển dụng nhân viên tạm thời cho các công việc bắt đầu vào mùa xuân năm 2020. Những công việc này rất quan trọng để bảo đảm việc kiểm tra dân số được đầy đủ và chính xác. Cục kiểm tra dân số Hoa Kỳ đang tổ chức các phổ biến thông tin trên cả nước để trả lời các câu hỏi về công việc cũng như thể thức tuyển dụng.

Photo: Census

Cục kiểm tra dân số cần thuê khoảng 500.000 người tham gia cuộc kiểm tra dân số trên cả nước vào năm 2020.

Để đáp ứng mục tiêu này, Cục điều tra dân số đang hoạt động với nỗ lực cao nhất cho công việc này. Nộp đơn ngay bây giờ để làm công việc kiểm tra dân số là một công việc tạm thời tuyệt vời cho những người làm việc theo thời vụ, các sinh viên, cũng như quý vị đã nghỉ hưu và những người ong ngành giải trí cần việc làm trong mùa Xuân và mùa hè này. Các buổi sinh hoạt này sẽ phổ biến thông tin về các công việc cần người, mức lương và các yêu cầu cũng như nhiệm vụ của từng công việc.

Nếu được mướn, nhân viên địa phương sẽ bắt đầu làm việc vào mùa xuân năm 2020. Những công việc này rất quan trọng trong việc  bảo đảm giúp mọi người hợp tác với Tổng Cục kiểm  tra dân số năm 2020, định hình tương lai của đất nước chúng ta.

Để tìm hiểu thêm về các cơ hội việc làm tại Orange County qua các công việc khác nhau với mức lương khoảng từ $ 21 đến $ 23 mỗi giờ, vui lòng ghi danh trực tuyến tại https://recruitment.2020census.gov

Các cơ quan truyền thông muốn tường trình các sinh hoạt này xin giữ chỗ trước:

Orange County

What:  2020 Census Applicant Appreciation Event

When: Fri, January 31, & Saturday, February 1, 2020 from 11am-5pm

Who:  Heritage Library

Where: 14361 Yale Avenue, Irvine, CA 92604

 

What:  2020 Census Applicant Appreciation Event

When: Fri, January 31, & Saturday, February 1, 2020 from 11am-5pm

Who:  Irvine University Park Library

Where: 4512 Sandburg Way, Irvine, CA 92612

 

What:  2020 Census Applicant Appreciation Event

When: Fri, January 31, & Saturday, February 1, 2020 from 11am-5pm

Who:  Huntington Beach Central Library

Where: 7111 Talbert Avenue, Huntington Beach, CA 92648

 

What:  2020 Census Applicant Appreciation Event

When: Fri, January 31, & Saturday, February 1, 2020 from 11am-5pm

Who:  Tustin Library

Where: 345 E. Main Street, Tustin, CA 92780

 

What:  2020 Census Applicant Appreciation Event

When: Fri, January 31, & Saturday, February 1, 2020 from 11am-5pm

Who:  Anaheim Hills Library

Where: 400 S. Scout Trail, Anaheim, CA 92807

 

What:  2020 Census Applicant Appreciation Event

When: Fri, January 31, & Saturday, February 1, 2020 from 11am-5pm

Who:  Newport Beach Public Library

Where: 1000 Avocado Avenue, Newport Beach, CA 92660

 

What:  2020 Census Applicant Appreciation Event

When: Fri, January 31, & Saturday, February 1, 2020 from 11am-5pm

Who:  Laguna Beach Library

Where: 363 Glenneyre Street, Laguna Beach, CA 92651

Để ghi danh cho cơ quan truyền thông của quý vị, xin liên lạc:

Uyên Nguyễn, nhân viên đặc trách truyền thông, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ

773-712-6907, email uyen.d.nguyen@2020civersity.gov

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang 2020 Census Jobs hoặc vào các trang kiểm tra dân số trên Facebook, Twitter và LinkedIn. Ứng viên cũng có thể gọi số 1-855-JOB-2020 hoặc Federal Relay Service theo số 1-800-877-8339