PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC – HT THÍCH VIÊN LÝ

0
41

Phật Giáo và Giáo Dục là một tác phẩm không chỉ giá trị về mặt triết lý giáo dục mà còn bao gồm cả hệ thống giáo dục và thành quả giáo dục ưu việt có khả năng thích ứng cao với mọi quốc độ và thời đại. Tác giả đã dẫn chứng một cách cụ thể những lời dạy của Đức Phật, những nhân vật đặc trưng và một số ngôi trường đã đạt được những thành tích giáo dục tiêu biểu.


Tác giả của Phật Giáo và Giáo Dục là dịch và tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng; đã tốt nghiệp Tiến sĩ Tôn Giáo Học tại Đại học University of The West ở tiểu bang California, Hoa Kỳ và được xem như một học giả – hành giả uy tín hiện nay.

Với tất cả sự trân trọng, chúng tôi xin giới thiệu đến
chư liệt vị tác phẩm Phật Giáo Và Giáo Dục của Hòa
Thượng Thích Viên Lý.
Hoa Kỳ 2019
Nhà xuất bản Bodhi Wisdom.
#phapam
#ibctv