PHẬT GIÁO VÀ THIÊN NHIÊN

0
213

Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tác phẩm mới nhất và vô cùng giá trị của HT Thích Viên Lý.
PHẬT GIÁO VÀ THIÊN NHIÊN
Lời nói đầu.
Thách đố lớn nhất mà con người rất khó vượt qua đó chính là ngã tưởng, tuy nhiên, Đức Phật dạy rằng, với tất cả chánh tinh tấn thì dù khó đến đâu, cuối cùng ngã tưởng là điều mà con người có đủ khả năng để tự vượt.

Những vấn nạn lớn mà thế giới nhân loại đã và đang đối diện không gì khác hơn là tham ái, tham ái không phải là cái gì đến từ bên ngoài mà ngược lại xuất phát từ nội tâm.

Môi trường, các hệ sinh thái v.v… sở dĩ bị ô nhiễm là do lòng tham ái vô tận của con người. Chính con người đã tàn phá môi sinh và đưa thế giới loài người đến nhiều thảm họa.Do vậy muốn tái tạo môi sinh, giúp con người nói riêng và vạn vật nói chung được sống trong an lạc, hạnh phúc con người cần thực hiện lời Phật dạy: Đoàn trừ ái dục và sống bằng thiểu dục, tri túc.


Tác phẩm Phật Giáo và Thiên Nhiên mà chúng tôi biên khảo xin như một tặng phẩm nhỏ gởi đến chư liệt vị với tất cả sự quan tâm về tình trạng ô nhiễm môi sinh hiện nay.
California, mùa hạ năm 2020
TK Thích Viên Lý

Quý độc giả có nhu cầu nhận sách xin vui lòng liên lạc:
Chùa Điều Ngự 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683

(714) 890-9513.
Chùa Diệu Pháp – 311 E. Mission Rd., San Gabriel, CA 91776

 (626) 614-0566.
Vào website — www.dieungu.org để xem bản ebook của sách.
Hoặc liên lạc trực tiếp FACEBOOK PHÁP ÂM để được nhận sách nhé!