Starbucks thu hồi thức uống bị nhiễm kim loại

0
57

Theo Cơ Quan Kiểm Soát Phẩm Chất Thực Phẩm Và Thuốc Men Hoa Kỳ, hơn 200 thức uống Starbucks đóng chai đang bị thu hồi vì nhiễm các mảnh kim loại. Thức uống được gọi là Starbucks Vanilla Espresso Triple Shot đựng trong loại chai 15 ounce. Theo FDA, công ty Pepsico đã phân phối đến các cửa hàng bán lẻ ở các tiểu bang Arkansas, Arizona, Florida, Illinois, Indiana, Oklahoma và Texas nhưng không xác định danh sách các cửa hàng bán sản phẩm bị thu hồi.

Photo: Starbucks Vanilla Espresso Triple Shot Energy Coffee Beverage (Starbucks) | Source https://news.yahoo.com/

Theo Darin Detwiler, giám đốc chương trình Công nghiệp Thực phẩm của trường đại học Northeastern thì các mảnh vụn kim loại các loại máy móc có thể bị bỏ lại trong thực phẩm suốt tiến trình chế biến. Thông báo của công ty Pepsico kêu gọi người tiêu thụ trả lại cửa hàng thức uống Starbucks Vanilla Espresso Triple Shot đã mua để được hoàn trả lại tiền.