Thông báo tham gia xét nghiệm Covid 19 tại chùa Điều Ngự

0
82

Từ 12g tới 4g chiều thứ 6, ngày 16 tháng 10,2020 sẽ có buổi xét nghiệm Covid 19 do tổ chức Southland Intergrated Services thực hiện. Mọi chi tiết ghi danh để được xét nghiệm xin quý vị hoan hỷ liên lạc Tracy Hà Đặng 714-724-2534 hoặc Tâm Trần 714-724-5312