Thống Kê Dân Số 2020 bằng nhiều ngôn ngữ  

0
39

Hơn 99%  các gia đình ở Hoa Kỳ sẽ có thể đáp ứng cuộc thống kê dân số bằng ngôn ngữ của họ
Ngày 9 tháng 3 năm 2020 – Khi thư mời tham dự cuộc Thống Kê dân số năm 2020 bắt đầu được gửi đến các hộp thư trong tuần, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ muốn bạn biết bạn có thể trả lời bằng nhiều ngôn ngữ hơn bao giờ hết. Trên thực tế, hơn 99% các gia đình trên toàn quốc sẽ có thể đáp ứng với cuộc thống kê dân số mười năm một lần bằng trực tuyến hoặc qua điện thoại với ngôn ngữ họ dùng ở nhà mình.

Các gia đình được chọn trả lời trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng tiếng Anh hay 12 ngôn ngữ bổ sung. Ông Steven Dillingham, giám đốc Cục điều tra dân số cho biết: Chúng tôi sẽ cung cấp cho cư dân các phương tiện để họ được thống kê và khuyến khích họ định hình cho tương lai của chính họ.

Thư mời tham dự điều tra dân số đến từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 sẽ có một đoạn bằng 12 ngôn ngữ không phải tiếng Anh, mời mọi người trả lời trực tuyến hoặc bằng điện thoại với ngôn ngữ của họ. Các ngôn ngữ này, được xếp hạng theo số lượng các gia đình ít nói tiếng Anh theo các cuộc khảo sát các cộng đồng tại Hoa Kỳ được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2016, bao gồm các ngôn ngữ:

Tây Ban Nha
Trung Hoa (Quan thoại và Quảng Đông)
Việt
Hàn Quốc
Nga
Ả Rập
Tagalog
Ba Lan
Pháp
Creole Haiti
Bồ Đào Nha
Nhật Bản

Khoảng 13 triệu gia đình sẽ nhận được thư mời bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Những lờthư mời song ngữ này sẽ được gửi đến tất cả các gia đình trong vùng điều tra dân số (nhưng khu vực có khoảng 4.000 gia đình) trong đó 20% hoặc nhiều hơn các gia đình dùng ngôn ngữ chính là tiếng  Tây Ban Nha, theo kết quả khảo sát cộng đồng thực hiện từ 2013 – 2017.

Các gia đình ở các khu vực ít có khả năng trả lời trực tuyến lúc đầu cũng sẽ nhận được một bản các câu hỏi trên giấy cùng lời mời đáp ứng. Bắt đầu từ ngày 8 tháng Tư, các gia đình chưa trả lời sẽ nhận được một bản câu hỏi trên giấy. (Các gia đình nhận được thư  mời song ngữ sẽ nhận được bảng các câu hỏi bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.)

Bắt đầu từ giữa tháng Năm, sẽ có các nhân viên thống kê dân số trên toàn quốc. Họ nói được 2 thứ tiếng, họ sẽ đến gặp gỡ các gia đình chưa đáp ứng để trực tiếp thu nhận các câu trả lời .

Hỗ trợ ngôn ngữ

Cục thống kê dân số đang cung cấp các hướng dẫn bằng video được thực hiện bằng 59 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh (bao gồm cả ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ) để giúp mọi người trả lời trực tuyến và tài liệu in ấn hướng dẫn được phổ biến bằng 59 ngôn ngữ không phải tiếng Anh để giúp mọi người hoàn thành phần trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh. Bản hướng dẫn cũng có được in bằng chữ nổi và tiếng Anh in lớn.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, Cục thống kê dân số sẽ cung cấp dịch vụ trợ giúp qua điện thoại bằng các ngôn ngữ không phài tiếng Anh trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau giờ miền đông.

Dưới đây là số điện thoại để được trợ giúp bàng các thứ tiếng:

Tiếng Anh: 844-330-2020
Tây Ban Nha: 844-468-2020
Trung Hoa (phổ thông): 844-391-2020
Trung Hoa (Quảng Đông): 844-398-2020
Tiếng Việt: 844-461-2020
Tiếng Hàn: 844-392-2020
Tiếng Nga: 844-417-2020
Tiếng Ả Rập: 844-416-2020
Tiếng Tagalog: 844-478-2020
Tiếng Ba Lan: 844-479-2020
Tiếng Pháp: 844-494-2020
Tiếng  Creole Haiti: 844-477-2020
Tiếng Bồ Đào Nha: 844-474-2020
Tiếng Nhật: 844-460-2020
Tiếng Anh (cho cư dân Puerto Rico): 844-418-2020
Tiếng Tây Ban Nha (cho cư dân Puerto Rico): 844-426-2020
Thiết bị điện thoại hiển thị cho những người khiếm thính (TDD) 844-467-2020 .

Đến với cộng đồng

Cục thống kê dân số cũng đăng quảng cáo và phổ biến các tài liệu bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ và cung cấp bảng giải thích bằng 59 ngôn ngữ không phải tiếng Anh liên quan đến cuộc thống kê dân số để giúp cộng đồng trong cuộc thống kê dân số 2020.

Tài liệu về cuộc Thống Kê Dân Số 2020 hiện có trên trực tuyến bằng tiếng Anh và 59 ngôn ngữ sau đây:

Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ
Tiếng Hindi
Tiếng Nga
Tiếng Albania
Tiếng Amalaic
Tiếng Hungary
Tiếng Sinhala
Tiếng Ả Rập
Tiếng Igbo
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Armenia
Tiếng Ilocano
Tiếng Slovak
Tiếng Indonesia
Tiếng Somalia
Tiếng Ý tiếng Bosnia
Tiếng Tagalog
Tiếng Nhật
Tiếng Bulgaria
Tiếng Miến Điện
Tiếng Trung Hoa
Tiếng Croatia
Tiếng Lào
Tiếng Séc
Tiếng Hà Lan
Tiếng Malayalam
Tiếng Farsi
Tiếng Marathi Twi
Tiếng Pháp
Tiếng Việt
Tiếng Navajo
Tiếng Đức
Tiếng Nepal
Tiếng Giurati
Tiếng Ba Lan
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Haiti Creole
Tiếng Yoruba
Tiếng Do Thái
Tiếng Rumani

Cục thống kê dân số đã thuê nhân viên nói tổng cộng gần 50 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. Các nhân viên này sẽ hợp tác với các tổ chức cộng đồng để giải thích mức độ dễ dàng, an toàn và quan trọng của việc đáp ứng cuộc Điều tra dân số năm 2020.

Tài liệu in ấn

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang mạng 2020census.gov/languages hoặc tìm đọc các tài liệu đăng trên báo chí hay on-line về cuộc thống kê dân số 2020 bằng các ngôn ngữ  dưới đây:
Tiếng Afro Caribbean & Haiti Creole
Tiếng Ả Rập
Tiếng Hoa
Tiếng Philipin
Tây Ban Nha – Tây Ban Nha
Tiếng Nhật
Tiếng Hàn
Tiếng Ba lan
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Nga
Tiếng Châu Phi cận Sahara
Tiếng Việt

Hiến pháp Hoa Kỳ đòi buộcthực một cuộc điều tra dân số sau mỗi 10 năm. Tham gia Tổng điều tra dân số năm 2020 thật là dễ dàng, an toàn và quan trọng. Đây là chìa khóa để định hình tương lai của các cộng đồng. Mục tích của cuộc thống kê dân số năm 2020 là thống kê tất cả những người sống ở Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 (Ngày điều tra dân số). Số liệu thống kê điều tra dân số được sử dụng để xác định số lượng ghế mà mỗi tiểu bang nắm giữ tại Hạ viện Hoa Kỳ và giúp các nhà lập pháp tiểu bang, địa phương và liên bang  phân bổ số tiền hàng tỷ đô la cho các dịch vụ công cộng như ứng phó khẩn cấp, trường học, bệnh viện  trong vòng 10 năm tới.