THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA TU HỌC – PHÁP HỘI QUÁN ÂM

0
455

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi: Quý Thiện tín Phật tử

Đức Phật dạy: “Mạng người vô thường, nhanh hơn nước dốc, ngày hôm nay có được, khó bảo đảm được ngày mai.”

Cuộc đời vô thường, nhiều sự phiền não khổ đau và bất an. Mong cầu hạnh phúc an lạc, giải thoát khổ đau là niềm khát vọng cao thượng của mọi con người. Giáo pháp của đức Phật là con đường dẫn đến sự an lạc đích thực. Tu học Phật Pháp là chìa khóa mở cánh cửa giải thoát, đem lại sự an lành trong cuộc sống hiện tại.

Vì vậy, để tạo thắng duyên tu học cho toàn thể Phật tử, nhân ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức Khóa Tu Học – Pháp Hội Quán Âm, lễ lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm.

Khóa Tu Học – Pháp Hội Quán Âm do Chùa Từ Lâm đảm nhiệm tổ chức,  địa điểm và thời gian được sắp xếp như sau:

Địa điểm: Hội trường – Trường Trung Học Yerba Buena High School. Địa chỉ: 1855 Lucretia Ave., San Jose, CA 95122

Thời gian: Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 19-20 tháng 10 năm 2019

Đại diện Ban Tổ Chức Khóa Tu Học, chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn đức Giáo Phẩm Tăng Ni hoan hỷ quang lâm chứng minh Khóa Tu Học.

Chúng tôi kính mời chư thiện tín Phật tử hoan hỷ tham dự Khóa Tu Học – Pháp Hội Quán Âm để gieo trồng phước đức, cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ được nhiều phúc lạc an lành, tiêu trừ tai ương bệnh tật, đem lại sự giải thoát an lạc trong đời hiện tại.

Mọi chi tiết về Khóa Tu Học, xin chư vị hoan hỷ liên lạc về Chùa Từ Lâm: (408) 937-7320; Email: chuatulam@gmail.com; hoặc TT. Thích Viên Thông, Trưởng ban Tổ Chức: (408) 466-3824

Nguyện cầu chư Phật gia hộ chư liệt vị được thân tâm thường lạc.

Thành tâm kính mời,

Trưởng Ban Tổ Chức

Tỳ Kheo Thích Viên Thông