Từ các diễn viên đến UPS, một mùa hè đình công: công nhân có ‘thời điểm đòn bẩy bất thường’

0
36

Mỹ, đó là một mùa hè đình công.Công nhân tại nhiều công ty Hoa Kỳ đang xuống đường để đấu tranh đòi được trả lương cao hơn, cải thiện điều kiện làm việc và quyền LGBT, trong số những người khác.Các nhân viên của UPS bắt đầu đình công trước hạn chót ngày 31 tháng 7 để đạt được thỏa thuận hợp đồng giữa công ty và công đoàn của họ, Hội Anh em Đồng đội Quốc tế, bao gồm khoảng 340.000 công nhân phân loại, vận tải và giao các gói hàng tại Hoa Kỳ.

Sean O’Brien, tổng chủ tịch của International Brotherhood of Teamsters đại diện cho công nhân UPS cho biết: “Nếu UPS không đến bàn đàm phán với ý định chân thành và chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận, thì chúng tôi sẽ không làm việc vào ngày 1 tháng 8”. “Chúng tôi đang ở vị trí có sức mạnh và đòn bẩy, đồng thời chúng tôi có vũ khí mạnh nhất trong hộp công cụ của mình. Đó là 340.000 thành viên cấp bậc và hồ sơ đi làm hàng ngày, bất kể điều kiện, đại dịch, v.v., những người sẵn sàng đứng lên và chiến đấu.”Sharon Block, một chuyên gia về luật lao động tại Trường Luật Harvard, cho biết người lao động cảm thấy như được trao quyền mới.