ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH HOA KỲ YÊU CẦU NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHÀ

0
30

y ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ viết tắt là SEC đã trở thành đơn vị liên bang đầu tiên yêu cầu một số nhân viên làm việc tại nhà để tránh bị nhiễm và làm lan tràn coronavirus bắt đầu từ thứ Hai. Giới chức thẩm quyền SEC đã gửi thư đến các nhân viên để yêu cầu người làm việc ở tầng 9 của đơn vị tại thủ đô Washington, DC làm việc tại nhà sau khi một nhân viên thú nhận có triệu chứng nghi ngờ bị nhiễm coronavirus.

Ngay lập tức, SEC yêu cầu tất cả nhân viên thôi đến tổng hành dinh ở tầng 9 để bắt đầu làm việc từ xa, qua email. Khoảng 10 người bị nhiễm coronavirus đã được xác nhận tại khu vực Washington, D.C., trong khi tổng số trường hợp bị nhiễm khắp thế giới đã vượt qua con số 100.000. Người bị nhiễm tại Hoa Kỳ đã vượt qua con số 1000 tính đến thứ 4.