Xá Lợi của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang sau lễ trà tỳ

0
306

Nghi lễ trà tỳ được cử hành theo không khí thiền môn thanh tịnh, tất cả như kìm nén xúc động, nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà. Tang lễ của Cố trưởng lão Hòa thượng, theo lời di huấn căn dặn các pháp tử là tổ chức đơn giản, sau khi ngài viên tịch 6 giờ sẽ nhập liệm, sau đó sẽ trà tỳ, không báo tang, không thành phục, không phúng điếu (kể cả vòng hoa), không thông báo và mời ai đến dự lễ, các lễ như tuần thất, bách nhật, tiểu tường, đại tường chỉ tụng kinh Địa tạng, Kim Cương, Bồ-tát giới, Pháp Hoa, Thủy sám…

Chan Dung HT Thich Nhu Hue

Đức trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quang là một bậc vĩ nhân xuất chúng, Ngài là bậc cao tăng thạc đức đương đại và là bậc thầy lớn của nhiều thế hệ tăng ni Phật tử, đã tận hiến cuộc đời của mình cho đạo pháp, dân tộc và nhân loại. Sự viên tịch của Đức Trưởng lão Hoà Thượng Thích Trí Quang là một mất mát vô cùng lớn lao cho toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài nước.

Sau lễ trà tỳ, xá lợi răng và xương sọ màu trắng bạch sẽ được tôn thờ 5 tự viện sau đây:

1/ Chùa Đại Giác tại Quảng Bình
2/ Chùa Từ Đàm tại Cố đô Huế
3/ Chùa Linh Mụ tại Cô đô Huế

3/ Tu Viện Quảng Hương Già Lam tại Sàigòn

4/ Chùa Phật Ân tại Long Thành
5/ Chùa Linh Thái tại Sài gòn