THƯ MỜI Tham Dự Lễ Tưởng Nguyện  Đức Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Trí hạ Quang

0
99

THƯ MỜI

Tham Dự Lễ Tưởng Nguyện  Đức Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Trí hạ Quang

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Giáo Phẩm Tăng Ni,

Kính thưa quý Thiện tín Phật tử,

Đức Trưởng lão Hoà Thượng thượng Trí hạ Quang, thuộc dòng Lâm Tế, Thiền hệ Đạo Mân Quốc sư, lưu xuất từ Tổ sư Nguyên Thiều, Pháp danh Nhật Quang, Pháp  hiệu Thiền Minh vừa thâu thần an nhiên thị tịch lúc  21 giờ 45 phút,  ngày 8 tháng 11 năm 2019 tại Tổ đình Từ Đàm, Huế. Ngài sinh ngày 21 tháng 12 năm 1923 tại tỉnh Quảng Bình, trụ thế 97 tuổi, lạp hạ  77 năm. Đức Trưởng lão Hoà thượng là bậc thiền lâm thạch trụ, một trong những vị Cao tăng Thạc đức bậc nhất đương đại, đã tận hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp bảo vệ và hoằng dương Chánh Pháp, cũng như lợi lạc cho dân tộc và nhân loại.

Để thể hiện lòng tri ân và báo ân đối với một bậc Thầy mô phạm, một nhà lãnh đạo, kỳ vĩ, trác việt của Phật giáo đương đại, chúng con đê đầu cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và trân trọng kính mời quí đồng hương, Phật tử quang lâm tham dự lễ tưởng nguyện Đức Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Trí Quang đúng vào lúc 7 giờ tối  thứ ba, ngày 12 tháng 11 năm 2019 tại chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, Nam California.

Trân trọng,