Hàng ngàn chư tôn đức Giáo phẩm tăng ni, phật tử cung tiễn kim quang của  đức cố trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quang đến nơi trà tỳ.

0
179

Sáng 11-11,2019 hàng ngàn chư tôn đức Giáo phẩm tăng ni, phật tử, đã đội mưa cung tiễn kim quang của  đức cố trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quang đến nơi trà tỳ.

Sau khi đảnh lễ di ảnh, chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni đã trang nghiêm cử hành lễ cung tiễn kim quang đức cố trưởng lão HT đến công viên  nghĩa trang địa đàn tại thị xã Hương Thuỷ, cách trung tâm TP Huế 11 km. Dù bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn nhưng dòng người đông đảo vẫn đội mưa  thành kính cung tiển kim QUANG đức cố trưởng lão.

Nghi lễ được cử hành theo không khí thiền môn thanh tịnh, tất cả như kìm nén xúc động, nhất tâm niệm danh hiệu Đức Phật Di Đà trong khi chư Tăng pháp tử cung thỉnh thân tứ đại của ngài rời phương trượng. Tang lễ của Cố trưởng lão Hòa thượng, theo lời di huấn căn dặn các pháp tử là tổ chức đơn giản, sau khi ngài viên tịch 6 giờ sẽ nhập liệm, sau đó sẽ trà tỳ, không báo tang, không thành phục, không phúng điếu (kể cả vòng hoa), không thông báo và mời ai đến dự lễ, các lễ như tuần thất, bách nhật, tiểu tường, đại tường chỉ tụng kinh Địa tạng, Kim Cương, Bồ-tát giới, Pháp Hoa, Thủy sám…

Đức trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quang là một bậc vĩ nhân xuất chúng, Ngài là bậc cao tăng thạc đức đương đại và là bậc thầy lớn của nhiều thế hệ tăng ni Phật tử, đã tận hiến cuộc đời của mình cho đạo pháp, dân tộc và nhân loại. Sự viên tịch của Đức Trưởng lão Hoà Thượng Thích Trí Quang là một mất mát vô cùng lớn lao cho toàn thể Phật giáo đồ trong và ngoài nước.