Vùng ngoại ô Chicago chi tiền bồi thường cho cư dân da đen để rút ngắn sự chênh lệch

0
111

Evanston, thị trấn ngoại ô phía bắc Chicago đã mở đầu việc thiết lập sự bình đẳng chủng tộc bằng cách áp dụng phương thức chi tiền bồi thường cho cư dân hậu duệ của người da đen cư ngụ tại Evanston từ năm 1919 đến năm 1969. Năm 2019, thị trấn Evanston đã công bố kế hoạch trợ cấp tài chính cho cư dân da đen để rút ngắn khoảng cách giàu có và giúp họ cơ hội vượt qua khó khăn vì sự kỳ thị chủng tộc trong quá khứ. Giới chức thẩm quyền cho hay sẽ sử dụng 10 triệu Mỹ kim tiền quyên góp trong cộng đồng và 3% thuế của ngành kinh doanh cần sa giải trí trong 10 năm để thực hiện chính sách trên.

Nguồn: Internet
Nguồn: Internet

Khoảng 400,000 Mỹ kim đầu tiên sẽ được giải ngân để đáp ứng nhu cầu về nhà ở của cư dân da đen tại Evanston. Hội đồng thành phố dự tính ​​bỏ phiếu thông qua kế hoạch vào ngày 22 tháng Ba, nói rằng mặc dù chính sách kỳ thị người da đen đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều biện pháp phân vùng nơi cư ngụ giữa người da đen và các sắc tộc khác. Trong giai đoạn đầu tiên của chương trình, cư dân đủ điều kiện sẽ nhận được 25,000 Mỹ kim để sửa chữa, giảm nợ thuê nhà, và hoàn tất thủ tục sở hữu nhà.